Nedfrysning av äggceller (egendonation)

 

Priserna gäller från 1/9 2020

Konsultation/Utredning

– Inkluderar läkarbesök, ultraljud etc 3.000 kr

– Möte med psykoterapeut (vid behov) 2.000 kr

– AMH-analys med svar 500 kr

Nedfrysning av äggceller

Infektionsscreening, stimulering, ägguttag, nedfrysning samt frysförvaring i 1 år.
Observera att läkemedel ej ingår, se nedan.

– Första behandlingen  33.000 kr

– Påföljande behandlingar  28.000 kr

Frysförvaring (från år 2)

– Årlig frysförvaringsavgift 3.000 kr/år

Samtal inför IVF-behandling med ICSI

– Läkarbesök med samtal tillsammans med partner, eventuellt spermaprov samt infektionsscreening 2.000 kr

IVF-behandling med ICSI

– Ev stimulering, upptining, befruktning, odling och embryotransfer 28.000 kr

IVF-behandling med donerade spermier

– Ev stimulering, upptining, befruktning, odling och embryotransfer 38.000 kr

 

Läkemedelskostnader tillkommer. Högkostnadsskyddet gäller ej.