Landstingsfinansierad insemination med donerade spermier

Nu har par och ensamstående möjligheten att välja Livio Kungsholmen som vårdgivare vid
IVF och -inseminationsbehandling med donerade spermier (till landstingstaxa) . Vi har mångårig erfarenhet av donationsbehandlingar och alla på kliniken är dessutom HBTQ-diplomerade.

Varmt välkommen att kontakta oss för att boka tid för utredning och/eller behandling! Du kan också läsa mer på Karolinska universitetssjukhusets hemsida.