Resultat

Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen kan de senaste åren visa på fortsatt högklassiga behandlingsresultat. Bidragande orsaker är ett ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbete. Eftersom resultaten är beroende av kvinnans ålder väljer vi att dela upp redovisningen i tre åldersgrupper. I 50-60 % av våra behandlingscykler kan embryon frysförvaras och användas längre fram. Ett frysåterförande är enklare för kvinnan. Om hon har regelbunden mens och ägglossning görs återförandet i naturlig menscykel utan hormonstimulering. Här presenterar vi våra graviditetsresultat från 2015 till 2017. Graviditet avser klinisk graviditet. Efter ca 2 veckor görs ett graviditetstest.