Vår historia

Livio Malmö som tidigare hette IVF-kliniken CuraÖresund, bildades 2012 efter att IVF Sverige (nu Liviogruppen) tog över IVF-kliniken Öresund. Inom gruppen fanns då redan IVF-kliniken Cura. Liviogruppen är numera Nordens ledande aktör inom fertilitetsbehandlingar.

Livio Malmö har med sin spjutspetskompetens inom fertilitet och reproduktiv hälsa samt internationellt goda resultat, ett högt anseende. Genom att tillvarata den stora erfarenhet som finns inom Liviogruppen har vi de bästa förutsättningarna att kunna hjälpa barnlösa par med alla tillgängliga och framtida behandlingsmetoder, samt alltid kunna erbjuda det bästa omhändertagande.