Behandling med donerade spermier och ägg

Nedanstående priser gäller från 16 januari 2017.

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.
Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Insemination med donerade spermier inkl. hormonstimulering

15 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier

*Not:Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75% av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25% om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

49 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier, frysta oocyter

37 000 kr

Äggdonationsbehandling

Avgift för uppstart tillkommer (10 000 kr). Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

55 000 – 60 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier

*Not: Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

98 000* kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar med donerade spermier för kvinnor 39-41 år

*Not: Detta kräver att kvinnan ej fyllt 42 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

105 000* kr

Frysning och förvaring av embryon/spermier i upp till 5 år

4 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

15 000 kr