Om oss

Välkommen till Livio Fertilitetscentrum Umeå

Livio Fertilitetscentrum Umeå utför ca 850 IVF-behandlingar per år. Kliniken bedriver en framgångsrik donationsverksamhet med äggdonationsbehandlingar, IVF-behandlingar med donerade spermier samt inseminationer med donerade spermier.

Vår huvuduppgift är att genom trygghet, kontinuitet och kvalitet ge våra patientpar bästa möjliga behandlingsresultat. Ca 70% av de som genomgår IVF-behandling har uppnått en graviditet inom ramen för tre försök. För en del par lyckas dock behandlingen inte, även om flera försök görs. Vi fäster därför också stor vikt vid uppföljning, rådgivning och utvärdering i de fall behandlingen inte lyckats.