Vår historia

Fertilitetscentrum vid Norrlands Universitetssjukhus togs efter upphandling över av IVF-kliniken Stockholm den 1 februari år 2002. Den nya verksamheten heter IVF-kliniken Umeå och drivs i privat regi. Man behöver alltså ingen remiss för att komma till oss.

Även de par som genomgått barnlöshetsutredning på annan klinik eller mottagning är välkomna till oss för en förutsättningslös genomgång av utredningsresultat och eventuella tidigare behandlingsförsök.

Sedan januari 2018 heter vi Livio Fertilitetscentrum Umeå.