Amning

Amningsrådgivning

Utöver amningsobservation, stöttning och amningshjälp vid det första hembesöket kan även fler hembesök göras för just detta ändamål. Ni kan även få tips och råd kring alternativ till amning. Vi finns här för dig som behöver stöd i din amning, för dig som inte kan eller väljer att inte amma samt för dig som önskar avsluta amning.

Läs gärna mer om amning här.