Viktiga länkar

  • Livsmedelsverket ger dig som är gravid kostråd här.
  • Konsumtionsmönster, värderingar och attityder grundläggs tidigt. Därför är barn och ungdomar en attraktiv målgrupp på marknaden. Läs mer om detta och hur du som förälder kan agera här.
  • 1177 Vårdguiden Skåne
  • Här får du information om hur du ska agera vid eventuell förgiftning.