Vårt erbjudande

Nybliven förälder

Vi erbjuder alltid hembesök vid vårt första möte då vi ger er råd och information om den första tiden tillsammans med ert barn. Vi genomför då också en enklare undersökning och en viktkontroll av barnet. Det finns även möjlighet att ställa frågor till oss och vi stöttar i det som kan behövas på plats.

Vi på Barnavårdcentralen Livio utgår ifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet och anpassar hälsobesöken efter varje enskilt barn och familjens behov. En översikt av övriga besök ses här nedan. Vid behov erbjuds fler besök på BVC-mottagningen i perioderna mellan de angivna åldrarna än vad som anges i översikten.

 

Hälsobesök – översikt

Ålder Ni träffar Besökstyp
Efter BB vistelse Sjuksköterska Hembesök
1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
12 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn och hörseltest
5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal