Vårt erbjudande

Nybliven förälder

Vi erbjuder hembesök som första besök, vid detta besök ges råd och information om den första tiden med ert barn. En mindre undersökning av barnet genomförs samt viktkontroll utförs. Det finns även möjlighet att svara på eventuella frågor som dykt upp och stötning kan ges i det som behövs på plats. En översikt av övriga besök ses här nedan.

Vi på Barnavårdcentralen Livio utgår ifrån det nationella barnhälsovårdsprogrammet och anpassar hälsobesöken efter varje enskilt barn och familjens behov. Vid behov erbjuds fler besök på BVC-mottagningen mellan de angivna åldrarna än vad som anges i översikten nedan.

 

Hälsobesök – översikt

Ålder Ni träffar Besökstyp
Efter BB vistelse Sjuksköterska Hembesök
1-3 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
4 veckor Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll
6-8 veckor Sjuksköterska Hälsokontroll, föräldrasamtal
3 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
4 månader Sjuksköterska Hälsokontroll
5 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
6 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
8 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, hembesök
10 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
12 månader Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling
18 månader Sjuksköterska Hälsokontroll, utveckling
2,5 år Sjuksköterska Hälsokontroll
3 år Sjuksköterska och läkare Hälsokontroll, utveckling, språkscreening
4 år Sjuksköterska Hälsokontroll, syn och hörseltest
5 år Sjuksköterska Hälsokontroll, skolförberedande samtal