Barnvaccinationsprogrammet

Barnvaccinationsprogrammet

  • Vaccinationerna bör ges så nära den angivna åldern/tidpunkten i schemat som möjligt.
  • För tidigt skydd mot kikhosta är det viktigt att den första dosen ges i tid, om möjligt, hellre före än efter 3 månaders ålder. Första dos får ges från 2,5 månaders ålder inom det ordinarie vaccinationsprogrammet med två primärdoser.
  • Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1–4 ges som fulldosvaccin (DTP) och dos 5 med reducerad antigenhalt (dTp).
  • Tidpunkten för vaccination utgår från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

För mer information om det allmänna vaccinationsprogrammet lär mer här.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående COVID-19 pandemi. Som vanligt bör vaccination uppskjutas om barnet har akut pågående infektionssjukdom (COVID-19 eller annan infektionssjukdom) med allmänpåverkan och/eller feber.

3 månader, Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.

 

5 månader, Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.

 

12 månader, Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, pneumokocker och hepatit B.

 

18månader, Mässling, påssjuka och röda hund.

 

5 år, Difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

 

Vi erbjuder här också vaccination mot rotavirus vid 6 veckor resp. 3 månader.

 

Individuella ordinationer kan förekomma.