Fertilitetsutredning

Priserna gäller från 1 januari 2021.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 400 kr.

Från den 1 oktober 2016 har vi avtal med Region Stockholm för fertilitetsutredningar vilket innebär att det inte krävs remiss för att göra en fertilitetsutredning hos oss och att vanlig besöksavgift gäller, dvs 400 kr/person upp till högkostnadsskydd. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi har avtal med Region Stockholm

Fertilitetsutredningar görs mot patientavgift 400 kr/per person och besök.

För dig som inte bor i Sverige alternativt är utförsäkrad

För privat fertilitetsutredning, prisuppgift på förfrågan.