Spermiedonation – IVF och insemination

Spermiedonation – IVF och insemination

 

Priserna gäller från 1 februari 2019. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredningar görs mot vanlig patienttaxa 400 kr per person och besök.

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Särskild prövning

Samtal med beteendevetare är obligatoriskt inför behandling, i regel utförs två samtal.

2 000 kr per samtal

Pregnancy slot/barnrätt

En donator får ge upphov till barn i sex familjer i Sverige. Pregnancy slot/barnrätt ger dig rätt till en sådan andel.

7 000 kr

Denna återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

Insemination med donerade spermier

15 000 kr

Paket om 4 inseminationer

45 000 kr

Se avtal

Insemination med parets egna spermier

9 000 kr

 

SR-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier

49 000 kr

3-paket enligt ovan <39 år

98 000 kr

3-paket enligt ovan 39-41 år

105 000 kr

ICSI (befruktning) efter äggfrys

Tining av ägg och befruktning av dessa med donerade spermier

39 000 kr

SR-IVF (IVF med donerade spermier)+ tining av egna ägg efter ED (Äggfrys)

IVF-behandling kombinerat med tining och  ICSI på frysta ägg.

59 000 kr