Fertilitetsutredning

Priserna gäller från januari 2021

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredning

– Prisvariation beroende på utredningens omfattning (läkarbesök 1 800 kr, spermaprov 1 500 kr, hormonprover 700 kr)  1 800– 4 000 kr

– Uteblivet besök debiterad med 600 kr