Övriga behandlingar och prover

Priserna gäller fr.o.m. januari 2021

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

Makeinsemination  1 2 000 kr

Ägglossningsstimulering

– Med hormoninjektioner 9 000 kr
– Med tabletter 3 000 kr

Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HyCoSy) 3 500 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSG) 2 000 kr

Spermaprov ej i behandling (svar via brev) 1 500 kr

Ultraljud 1 500 kr

Telefontolk

-Kostnad för tolk betalas av patienten själv 1 500 kr/h

Intyg

-Ex. adoptionsintyg, intyg till utlänsk vårdgivare  1 000 kr

Infrysning av spermier

– Innan infrysning: spermaprov (1 500 kr) + läkarbesök (1 800 kr) + blodsmitescreening (800 kr)
– Infrysning av spermier samt 1 års förvaring 4 000 kr/påföljande 2 000 kr
– Förvaring av spermier från 2:a året 3.000 kr/år