Donerade spermier

Priserna gäller från januari 2021

Inseminationsbehandling med donerade spermier, AID

Utredning inför AID

– Utredning: Läkarbesök 1 800 kr, AMH 600 kr, TSH 100 kr, blodscreening 800 kr/pers
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt) 
– Läkarbesök (om utredning gjord) 1 800 kr

Inseminationsbehandling

– En insemination med donerade spermier (AID) 16 000 kr
– Medicinsk behandling och ultraljud vid AID, tillägg 3 000 kr
– Vid behov av injektionsbaserad hormonstimulering, tillägg 9.000 kr

Övriga kostnader

– Barnrätt ”Pregnancy slot” (obligatorisk) 7.000 kr

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

IVF-behandling med donerade spermier (IVF-D)

Förberedande

– Läkarbesök 1 800 kr + blodprover AMH och TSH 700 kr
– Möte med psykoterapeut (obligatoriskt)

Behandling med donerade spermier

– IVF med donerade spermier, enkel behandling 46 000 kr
– 3-paket IVF-D, kvinna <39 år 98 000 kr
– 3-paket IVF-D, kvinna 39-41 år 105 000 kr

IVF/ICSI med donerade spermier om nedfrysta ägg finns på kliniken 36 000 kr

Övriga kostnader

– Barnrätt ”Pregnancy slot” (obligatorisk) 7.000 kr

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).

 

Faktura skall vara betald senast inseminationsdagen.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.