Äggdonation och dubbeldonation

Äggdonation och dubbeldonation

 

Priserna gäller från 1 maj 2020. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutredningar görs mot vanlig patienttaxa 400 kr per person och besök.

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Särskild prövning

Samtal med beteendevetare är obligatoriskt inför behandling, i regel utförs två samtal.

2 000 kr per samtal

Pregnancy slot/barnrätt

En donator får ge upphov till barn i sex familjer i Sverige. Pregnancy slot/barnrätt ger dig rätt till en sådan andel.

7 000 kr 

Denna engångskostnad återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

IVF-behandling med donerade ägg

89 000 kr

 

Dubbeldonation (behandling med både donerat ägg och spermie)

99 000 kr