Resultat 2013-2014

Resultat 2013-2014

IVF-behandlingar (IVF/ICSI) <38 år 38-39 år >=40 år  
Antal ägguttag 967 246 226
Antal embryoåterföranden 817 215 189
Andel återföranden med 1 embryo 96% 85% 72%
Andel graviditeter per återförande 40,5% 30,7% 25,4%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 33,2% 21,4% 18,0%
Andel tvillinggraviditeter 1,8% 6,5% 2,9%
     
IVF-behandlingar med frysta, tinade embryon <38 år 38-39 år >=40 år  
Antal embryoåterföranden 618 120 140
Andel embryoåterföranden med 1 embryo 99% 100% 96%
Andel graviditeter per återförande 45,0% 41,7% 33,6%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 33,3% 32,5% 23,6%
Andel tvillinggraviditeter 4,1% 0,0% 0,0%