Resultat 2016

Resultat 2016

IVF-behandlingar (IVF/ICSI) <38 år  38-39 år  >=40 år  
Antal ägguttag (inkl. egendonation av äggceller) 627 182 137
Antal embryoåterföranden 405 103 87
Andel återföranden med 1 embryo 100% 98% 80%
Andel graviditeter per återförande 47,4% 46,6% 20,7%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 38,0% 37,9% 9,2%
IVF-behandlingar med frysta, tinade embryon <38 år 38-39 år >=40 år  
Antal embryoåterföranden 327 66 72
Andel embryoåterföranden med 1 embryo 100% 100% 99%
Andel graviditeter per återförande 52,6% 57,6% 27,8%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 39,4% 39,4% 20,8%