Resultat 2015

Resultat 2015

IVF-behandlingar (IVF/ICSI) <38 år  38-39 år  >=40 år  
Antal ägguttag (inkl. egendonation av äggceller) 621 136 112
Antal embryoåterföranden 433 90 81
Andel återföranden med 1 embryo 98% 97% 80%
Andel graviditeter per återförande 45% 25,6% 24,7%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 38,3% 20,0% 18,5%
IVF-behandlingar med frysta, tinade embryon <38 år 38-39 år >=40 år  
Antal embryoåterföranden 355 79 71
Andel embryoåterföranden med 1 embryo 100% 100% 100%
Andel graviditeter per återförande 48,7% 49,4% 38,0%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 39,4% 39,2% 29,6%