Instruktionsfilmer & broschyrer

Här finner du olika instruktion- och informationsbroschyrer som kan hjälpa dig när du är hemma och ska göra din egen behandling. Om du ändå känner dig osäker eller har frågor kan du naturligtvis alltid kontakta oss.

För instruktionsfilmer över läkemedel ber vi dig kolla på medicininstruktioner.se

Donation:

Livsstil: