Stödjande samtal

Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning eller donationsbehandling. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; ni ställs inför någonting som ni själva inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera.

Vid samtal efter behandling som inte lett till graviditet önskar ganska många par återuppta försöken så snabbt som möjligt. Det kan dock vara betydelsefullt med en period av vila för att både kropp och psyke ska få hämta nya krafter.

Men även om en behandling medför graviditet kan det finnas behov av stöd. Personalen på kliniken är van att bemöta par i liknande situationer som er såväl före, under som efter behandlingen. Vi kan hjälpa till med en psykologkontakt, bekostas av paret själva. Det kan vara till hjälp att formulera och bearbeta känslor och tankar, antingen tillsammans eller var och en för sig.

Försök känna förhoppning: vi lever i en tid där saker vi tidigare betraktade som omöjliga nu faktiskt går att genomföra. Utvecklingen går framåt och IVF som metod blir alltmer lyckosam.

Gällivare sjukhus 0970 – 190 00 vx

Kalix sjukhus 0923 – 760 00 vx

Kiruna sjukhus 0980 – 730 00 vx

Pite Älvdals sjukhud 0911 – 750 00 vx

Sunderby sjukhus 0920 – 28 20 00 vx

Östersunds sjukhus 063-15 39 30

Psykologpartners
Storgatan 38 (Thulehuset) Umeå
090-13 80 80
Vi erbjuder även videosamtal med psykolog.
www.psykologpartners.se

Leg psykolog  Leg psykoterapeut
Annika Mörner
Upplandsgatan 49
Stockholm
annika.morner@gmail.com
073-7086978

Leg psykoterapeut  Socionom
Magnus Sjöström
Bastugatan 14B
Stockholm
http://www.kairos-psykoterapi.com/
0709-855153