Om IVF Research Sweden

IVF Research Sweden är ett icke vinstdrivande företag inom Livio Fertilitetscentrum och startades 2008 i syfte att initiera och samordna forskning och utveckling, såsom kliniska multicenterstudier och införande av ny avancerad teknik, inom koncernen.

Forskningsbolaget har förutom att koordinera ett antal studier inom koncernen och även arrangerat kurser för gynekologer inom IVF.

Vetenskapliga rådet

Forskning inom Livio samordnas och styrs av ett vetenskapligt råd som etablerades 2015. Rådet består av de två ledamöter i Livios styrelse som utgör dess vetenskapliga utskott. En av dessa har av styrelsen utsetts att vara ordförande i rådet. Livios medicinska chef samt den koncerngemensamma laboratoriechefen ingår i rådet.

Till det vetenskapliga rådet knyts även externa experter inom reproduktionsmedicin. Dessa är välrenommerade forskare vid universiteten i Sverige eller utomlands.

Vetenskapliga rådet utgörs idag av:

Ordförande: Håkan Wramsby, docent i obstetrik & gynekologi
Har arbetat med IVF sedan början av 1980-talet, först vid Malmö Allmänna Sjukhus, sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Var med och startade IVF-kliniken Stockholm år 2000.

E-post: hakan.wramsby@validation.livio.se

VD: Staffan Nilsson, docent i obstetrik & gynekologi
Var med och startade IVF-kliniken i Falun 1989 och har arbetat med IVF sedan dess. Adjungerad professor vid Uppsala Universitet. Tidigare chef för Kvinnosjukvården i Falun.

E-post: staffan.nilsson@validation.livio.se

Anna Karin Lind

Specialistläkare i obstetrik och gynekologi sedan 2001 och i allmän kirurgi sedan 1998. Är IVF Sveriges medicinska chef med ett övergripande medicinskt ansvar för koncernens samtliga kliniker. Disputerade 2006 i ämnet ägglossning hos människan.

Thorir Hardarson

Senior klinisk embryolog (ESHRE-certifierad 2007) och laboratoriechef för IVF Sverige. Har arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2003 och innan dess på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Disputerade inom ämnet embryologi 2002.