Samarbeten

Våra kliniker inom koncernen har ett aktivt samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Uppsala Akademiska sjukhus. Klinikerna samarbetar även med företag som tillverkar teknisk utrustning och medier för IVF samt med olika läkemedelsbolag i studier av nya hormoner som används för stimulering vid IVF.