Donation behandling och D-IVF

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 september 2020. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Barnrätt, s k pregnancy slot (Obs obligatoriskt)

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Om du inte får barn och väljer att avsluta dina behandlingar på IVF-kliniken Falun avsäger du dig barnrätten och 6.000 kr återbetalas då.

7 000 kr

Insemination med donerade spermier (AID). Notera att infektionsscreening är giltig i två år, därefter behöver den tas om.

15 000 kr

Syskonreservation (faktureras i förväg)

6 000 kr för inköpta spermier per behandlingstillfälle (Om möjligt, går det att reservera spermier för ytterligare behandlingar. För mer information kontakta kliniken)

Förvaringskostnad (engångskostnad) 5 000 kr tillkommer

Insemination vid syskonreservation

9 000 kr

 

D-IVF

IVF/ICSI med donerade spermier

(exklusive infektionsscreening recipient och partner, exklusive pregnancy slot)

46 000 kr

3-pack enligt ovan <40 år (faktureras i förväg)

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 40 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

94 000 kr

3-paket enligt ovan över 40 år (faktureras i förväg)

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 40-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

102 000 kr

 

För de patienter som behandlas via distansstimulerare vänligen kontakta Livio Falun för mer information.