Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Insemination (makeinsemination)

9 000 kr

Insemination med hormonstimulering

11 000 kr

Enbart hormonstimulering

3 000 kr

Spermaprov

1 000 kr

Ultraljud

(Behandling på annan klinik)

1 500 kr

Ultraljud

(Spontan graviditet eller annan kontroll)

1 500 kr

Telefonsamtal till läkare

500 kr

Samtal läkare på kliniken

800 kr

Provtagning hormonprov (utanför IVF)

 (Analyskostnad tillkommer)

200 kr

Tolk

Kostnad för tolk betalas av patienten själv.

800-2500 kr/tim