Donation – utredning

Donation – utredning

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 september 2020. Vänligen kontakta oss om mer information önskas. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök plus utredning inför AID

Inkluderar läkarsamtal, TSH, AMH, Prolaktin, HSS (exklusive infektionsscreening recipient och partner)

5 000 kr

Läkarbesök (om utredning är gjord)

2 000 kr

Psykosocial bedömning inkl. utlåtande hos Skandinavisk Sjukvårdskompetens (Obs obligatoriskt)

1 900 kr (Skandinavisk Sjukvårdskompetens fakturerar kunden direkt. Vid avbokning mindre än 48 h debiteras halva kostnaden).

Bedömningssamtalen kan genomföras via Skype. Under pågående pandemi genomförs samtliga samtal via Skype

AMH-prov

700 kr

Samtal med läkare (om behandling ej kan erbjudas), se för övrigt vanlig prislista

1 500 kr