Resultat 2015

IVF behandlingar IVF/ICSI <38år 38-39år
40-41år
Ägguttag 438 132 171
Embryoåterförande 367 122 152
Återförande med 1 embryo 89% 62% 34%
Graviditeter per återförande 46,30% 32% 28%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 35% 19,80% 18%
 

 

IVF behandling med frysta, tinade embryon
Embryoåterförande 245 44 69
Embryoåterförande med 1 embryo 99% 98% 94%
Graviditeter per återföring 59% 50% 36%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 45% 39% 28%