Resultat 2016

IVF behandlingar IVF/ICSI <38 år 38-39år 40-41år
Ägguttag 467 128 122
Embryoåterförande 395 112 107
Återförande med 1 embryo 88% 75% 35%
Graviditeter per återförande 41,5% 30,4% 33%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 31% 20,5% 23%
 

 

IVF behandling med frysta, tinade embryon
Embryoåterförande 362 75 41
Embryoåterförande med 1 embryo 99% 97% 99%
Graviditeter per återföring 62,2% 60% 37%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 48,6% 49% 29,3%