Resultat 2017

IVF behandlingar IVF/ICSI <38år 38-39år 40-41år
Ägguttag 387 99 101
Embryoåterförande 308 84 81
Återförande med 1 embryo 93% 86% 67%
Graviditeter per återförande 47,7% 27,4% 23,4%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 40,6% 20% 20%
 

 

IVF behandling med frysta, tinade embryon
Embryoåterförande 316 84 59
Embryoåterförande med 1 embryo 100% 99% 99%
Graviditeter per återföring 61,7% 44% 32%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 49,4% 29,8% 17,2%