Resultat 2020

IVF behandlingar IVF/ICSI<38år38-39år40-41år
Graviditeter per återförande 45% 45% 26%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 37% 34% 16%
IVF behandling med frysta, tinade embryon
Graviditeter per återföring 58% 42% 32%
Pågående graviditeter, förlossningar/återföring 50% 32% 20%