Fertilitetsutredning

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting

Fertilitetsutredningar som är landstingsfinansierade  kostar

400kr per person och besök, frikort gäller.

Privat fertilitetsutredning

Inkluderar läkarbesök, spermaprov och blodprover
4000kr

Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG)
2500kr

Undersökning av livmoder med koksaltsultraljud (HSS)
2000kr