IVF-behandling

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften på apoteket maximalt 2 200 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Nybesök inför provrörsbefruktning
1 000 kr

Återbesök inför provrörsbefruktning
800 kr

IVF/ICSI-behandling

Behandlingen omfattar ett återförande.
40 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar <35år
Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Se separat avtal
69 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar <39år
Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Se separat avtal
80 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar 39-41 år
Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Se separat avtal
85 000 kr

Återföranden av frysförvarade embryon
19 000 kr

Infrysning och förvaring av embryon i upp till 10 år.

Nedfrysning 3000kr (förvaras i 1år) därefter 3 000kr/år.