Äggdonations- och spermiedonationsbehandlingar

AID/ inseminationsbehandling med donerade spermier

Samtal med beteendevetare
Samtal är obligatoriskt via oss inför behandling med donerade spermier. Omfattas ej av landstingstaxa.

Pregnancy slot/barnrätt
7000kr

Denna återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

Kostnad insemination med donerade spermier
15 000kr

Paket om 4 inseminationer
45 000kr

Insemination med parets egna spermier, naturlig cykel
7000kr

Insemination med parets egna spermier, stimulerad cykel
9000kr

IVF med donerade spermier

IVF/ICSI med donerade spermier
49000kr

Paket om 3 behandlingar <39 år
98000kr

Paket om 3 behandlingar >39 år
105 000

Äggdonationsbehandling

IVF/ICSI med donerade ägg
89 000kr