IVF-behandling

Nedanstående priser gäller från 1 september 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

IVF-behandling/IVF-behandling mikroinjektion (ICSI), se avtal under Blanketter

40 000 kr*

Infrysning av embryon

3 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift embryon år 2 – 10

3 000 kr

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA)

9 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift spermier efter PESA/TESA år 2 – 10

3 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon

19 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar, kvinna under 39 år

Beviljas av läkare på kliniken, se avtal under Blanketter.

80 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar, kvinna 39-41 år

Beviljas av läkare på kliniken, se avtal under Blanketter.
85 000 kr
*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.

Allmänna villkor

Med IVF-behandling avses uthämtande av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). Om behandlingen avbryts, se ditt avtal. IVF-behandling inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas är exempelvis operativt uthämtande av spermier ur testikeln (PESA/TESE).

Betalningsvillkor: Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning ska betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid stimuleringsstart. Eventuell kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.  Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan, varför kostnaden under en 12-månadersperiod inte överstiger 2 200 kronor.