Nedfrysning av könsceller

Nedanstående priser gäller från 1 september 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift. Läkemedelskostnad tillkommer – högkostnadskort gäller ej.

Konsultation/utredning inför nedfrysning av äggceller

7 000 kr

Stimulering och nedfrysning, första behandlingen

33 000 kr

Stimulering och nedfrysning, påföljande behandling

25 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift äggceller (från år 2)

3 000 kr

IVF-behandling med frysta äggceller*

28 000 kr

IVF-behandling med frysta äggceller, donerade spermier*

38 000 kr

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år

5 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift spermier (från år 2)

3 000 kr

*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har patienten ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som patienten kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.