Övrigt

Nedanstående priser gäller från 1 september 2020.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

AIH med hormonstimulering (artificial insemination with husband semen)

8 000 kr

FSH-stimulering

9 000 kr

Ovulationsstimulering

3 000 kr

Konsultationsbesök/läkare (infertilitet)

1 500-2 000 kr

Telefonkonsultation, läkare

Gäller ej dig som gör behandling hos oss.

1 000 kr

Psykolog

Kontakta kliniken för prisuppgift.

Intyg

1 000 kr

Blodsmittsprov inför behandling hos oss

1 500 kr

Tolk

1 200 kr

Beställning journalkopior

Sid 1 – 10   100 kr
Från sidan 11  2 kr/st

Uteblivet besök

500 kr

Recept

Kontakta kliniken för prisuppgift.

Betalningsvillkor: Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid provrörsbefruktning ska betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid stimuleringsstart. Eventuell kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.  Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan, varför kostnaden under en 12-månadersperiod inte överstiger 2 200 kronor.